هم‌بنیان‌گذار و مدیر راهبرد

حمیدرضا موسوی

هم‌بنیان‌گذار و مدیر راهبرد

حمیدرضا موسوی دانش آموخته دوره كارشناسى ارشد پيوسته معمارى دانشگاه علم و صنعت ايران با پایان‌نامه‌ای تحت عنوان «خلق فضا برا کودکان »است. پایان‌نامه‌ی دکترای حمیدرضا در دانشگاه آزاد اسلامى واحد علوم و تحقيقات در سال ۱۳۸۵ تحت عنوان «راهكارهاى كاهش آسيب‌پذيرى بناها در برابر زلزله در حوزه برنامه‌ريزى و طراحى معمارى» بوده است.

او از سال ۱۳۷۹ تاکنون استاديار و عضو هيأت علمى گروه معمارى دانشكده معمارى و شهرسازى دانشگاه آزاد اسلامى واحد تهران مركز بوده و به تدریس دروس طراحى، مديريت پروژه و حقوق معمارى پرداخته‌است. حمیدرضا هم‌بنیان‌گذار و رئيس هيأت مديره مهندسين مشاور نگين شهر آينده (نِشا)، است که از سال ۱۳۸۰ تا کنون به فعالیت در حوزه مديريت پروژه‌هاى برنامه‌ريزى و طرح‌ريزى عملكردى، كالبدى، فضايى در مقياس‌هاى مختلف بنا، فضاى عمومى و شهر پرداخته است. حمیدرضا علاوه بر سابقه‌ی عضویت در کمیته‌ی معماری شهرسازی شهر تهران و مدیریت طراحی پروژه‌های توسعه شهری در مقیاس ملی، سابقه‌ی مدیریت و مشاوره‌ی راهبردی بسیاری از پروژه‌های ساختمانی بزرگ مقیاس شهر تهران را درکارنامه‌ی خود دارد. حمیدرضا همچنین هم‌بنیان‌گذار و مدیر راهبردی «لابراتوار نوآورى شهر آينده» است که به فعالیت در حوزه‌‌های متعدد نوآوری می‌پردازد.