جعبهٔ ناراحت

فضای شهر آینده به خاطر ماهیت منعطف و تغییر شکل یابنده‌ای که داره، فضاهایش در ارتباط نزدیک باهم هستند که گاهی این موضوع موقع استفاده از یک فضای واحد برای فعالیت‌های مختلف مسئله‌ساز میشه. یعنی مواقعی که در مجاورت فضای کار و تمرکز لابراتوار، اعضای تیم دیگری جلسه تشکیل دادن، رعایت مقدار بلندی صدا در جلسه اهمیت پیدا می‌کنه. تیم لابراتوار شهر آینده برای حل این مشکل «جعبه ناراحت» رو طراحی و اجرا کرده. این جعبه به اعضای جلسه کمک ( یادآوری 🙂 ) می‌کنه که بلندی صداشون رو در حد مطلوب که مزاحم فعالیت‌های دیگه نشه نگه دارن.

دیاگرام فضای لابراتوار

جعبه‌ی ناراحت چطور کار می‌کنه؟

جعبه‌ی ناراحت حسگر بلندی صدا داره و وقتی صدا از حد مزاحمت‌آمیز بلند‌تر شد ناراحتیش رو به بقیه اعلام می‌کنه.

process FCIL

داخل جعبه‌ی ناراحت یه میکروکنترلر هست که حسگر صدا و چراغ رو متناسب با زمان هماهنگ می‌کنه.

inside sadbox FCIL
sad box min

وسایل مورد نیاز

tools IV FCIL
tools III FCIL

برش لیزر (MDF 5M)

MDF 5m II

برای دانلود فایل برش CAD اینجا کلیک کنید.

کُد جعبه ناراحت

//DESIGN BY E.LAB. , FUTURE CITY INNOVATION LABRATORY

//Arduino UNO + RTC DS-3231 + LM393 Sound Detection Sensor + 5V One Channel Relay Module

//download rtclib by adafruit from Manage Library under Tools menu

#include “RTClib.h” 

const int relayPin = 10;

const int soundPin = 7;

RTC_DS3231 rtc;

int soundVal = 0;

int lightON = 0;//light status

void setup ()

{

Serial.begin(9600);

pinMode(relayPin, OUTPUT);

pinMode(soundPin, INPUT);

digitalWrite(relayPin, LOW);

if (! rtc.begin()) 

{

Serial.println(“Couldn’t find RTC”);

while (1);

}

if (rtc.lostPower()) 

{

Serial.println(“RTC lost power, lets set the time!”);

rtc.adjust(DateTime(F(__DATE__), F(__TIME__)));

}

}

 

void loop ()

{

DateTime now = rtc.now();

soundVal = digitalRead(soundPin);

if( 8<=now.hour() and now.hour()<18 )

{

if (soundVal == LOW)

{

digitalWrite(relayPin, LOW);

}

else

{

digitalWrite(relayPin, HIGH);

delay(1000);

}

}

else

{

digitalWrite(relayPin, LOW);

}

}

برای دانلود کُد اینجا کلیک کنید.