عضویت در خبرنامه شهر آینده

ما برای باشگاه شهر آینده درحال عضوگیری هستیم. در حال حاضر، خبرنامه‌ای جذاب و کاربردی، در دست برنامه‌ریزی و تهیه هست که به‌صورت دیجیتال، برای اعضا ارسال خواهد شد؛ شما می‌تونید از طریق فرم عضویتی که در فوتر وبسایت وجود داره، در لیستی قرار بگیرید که این خبرنامه رو به‌صورت منظم دریافت میکنه ؛)

we fc export