شهر آینده جایی برای رسیدن به نوآوری از راه طراحی است

لابراتوار نوآوری شهر آینده برای استارت‌آپ‌ها نقش همکار رشد را بازی می‌کند تا بتوانند از تجربیات و داشته‌های طراحان و استراتژیست‌های با تجربه بهره بگیرند و همینطور برای سازمان‌های بزرگ‌تر به عنوان مشاور نوآوری عمل می‌کندتا با شناخت و بکارگیری روند‌های نوآوری، دستاورد‌های جدیدی در مسیر توسعه خود کسب کنند.

شهر آینده؛ جایی برای

  • تجربه

  • نوآوری

  • خلاقیت

تئاتر نوآوری را تعطیل کنید. بیشتر از اینکه به صحنه‌آرایی نیاز باشد به برنامه‌‌ای مشخص نیاز است.

فضای نوآوری

فضای نوآوری

طراحی نوآوری شهری / ناحیه نوآوری
طراحی فضای کار نوآوری

طراحی خدمات

طراحی خدمات

کارگاه دیزاین اسپرینت
طراحی فرایند‌های بازی‌وار‌سازی

روایت برند

روایت برند

تدوین استراتژی برند
طراحی کمپین

طراحی برهم‌کنش (Interaction)

طراحی برهم‌کنش (Interaction)

طراحی وب‌سایت
طراحی رابط و تجربه کاربری
مصورسازی داده

طراحی کسب‌و‌کار

طراحی کسب‌و‌کار

مطالعه‌ بازار / مشتری
برنامه‌ریزی بر پایه سناریو
توسعه کسب‌وکار

مشاوره نوآوری

مشاوره نوآوری

با ما تماس بگیرید…

طراحی تجربه کاربری. طراحی سرویس/خدمات. طراحی برهم کنش. طراحی هویت برند. طراحی و مدیریت کمپین. مصورسازی داده. طراحی سامانه. طراحی فرآیند. طراحی نهاد/سازمان. طراحی سیستم‌های پیچیده. مشاوره معماری نرم‌افزار. ساخت نمونه آزمایشی. تهیه‌ی بسته‌ی ارائه‌ی ایده. تهیه‌ی برنامه‌ی بازگشت سرمایه. ارائه‌ی بسته‌ی مطالعه‌ی کاربر/بازار.

طراحی تجربه کاربری. طراحی سرویس/خدمات. طراحی برهم‌کنش. طراحی هویت برند. طراحی و مدیریت کمپین. مصورسازی داده. طراحی سامانه. طراحی فرآیند. طراحی نهاد/سازمان. طراحی سیستم‌های پیچیده. مشاوره معماری نرم‌افزار. ساخت نمونه آزمایشی. تهیه‌ی بسته‌ی ارائه‌ی ایده. تهیه‌ی برنامه‌ی بازگشت سرمایه. ارائه‌ی بسته‌ی مطالعه‌ی کاربر/بازار.

  • هیچ فرمول و متد ثابتی برای رسیدن به نوآوری وجود ندارد!

  • راجع به نوآوری صحبت نکنید اون رو به نمایش بگذارید.

  • اگر دنبال راه‌کار‌های خلاقانه هستید دنبال بهترین نمونه‌های موردی نگردید!

  • برای اینکه کاربران رو بهتر بفهمید باید ایده‌هایی که از قبل  متقاعد شدید که بهترین هستند رو کنار بگذارید!