شهر آینده جایی برای رسیدن به نوآوری از راه طراحی است

شهر آینده برای استارت‌آپ‌ها نقش همکار رشد را بازی می‌کند تا بتوانند از تجربیات و داشته‌های طراحان و استراتژیست‌های با تجربه بهره بگیرند و همینطور برای سازمان‌های بزرگ‌تر به عنوان مشاور نوآوری عمل می‌کندتا با شناخت و بکارگیری روند‌های نوآوری، دستاورد‌های جدیدی در مسیر توسعه خود کسب کنند.

فضای نوآوری

فضای نوآوری

طراحی نوآوری شهری / ناحیه نوآوری
طراحی فضای کار نوآوری

طراحی خدمات

طراحی خدمات

کارگاه دیزاین اسپرینت
طراحی فرایند‌های بازی‌وار‌سازی

روایت برند

روایت برند

تدوین استراتژی برند
طراحی کمپین

طراحی برهم‌کنش (Interaction)

طراحی برهم‌کنش (Interaction)

طراحی وب‌سایت
طراحی رابط و تجربه کاربری
مصورسازی داده

طراحی کسب‌و‌کار

طراحی کسب‌و‌کار

مطالعه‌ بازار / مشتری
برنامه‌ریزی بر پایه سناریو
توسعه کسب‌وکار

مشاوره نوآوری

مشاوره نوآوری

با ما تماس بگیرید…

دانلود پروفایل خدمات

تئاتر نوآوری را تعطیل کنید. بیشتر از اینکه به صحنه‌آرایی نیاز باشد به برنامه‌‌ای مشخص نیاز است.