شهر آینده جایی برای رسیدن به نوآوری از راه طراحی است

شهر آینده برای استارت‌آپ‌ها نقش همکار رشد را بازی می‌کند تا بتوانند از تجربیات و داشته‌های طراحان و استراتژیست‌های با تجربه بهره بگیرند و همینطور برای سازمان‌های بزرگ‌تر به عنوان مشاور نوآوری عمل می‌کند تا با شناخت و بکارگیری روند‌های نوآوری، دستاورد‌های جدیدی در مسیر توسعه خود کسب کنند.

طراحی نوآوری شهری / ناحیه نوآوری
طراحی فضای کار نوآوری

کارگاه دیزاین اسپرینت
طراحی فرایند‌های بازی‌وار‌سازی

تدوین استراتژی برند
طراحی کمپین

طراحی وب‌سایت
طراحی رابط و تجربه کاربری
مصورسازی داده

مطالعه‌ بازار / مشتری
برنامه‌ریزی بر پایه سناریو
توسعه کسب‌وکار

تئاتر نوآوری را تعطیل کنید. بیشتر از اینکه به صحنه‌آرایی نیاز باشد به برنامه‌‌ای مشخص نیاز است.