آیا طراحی تهران را نجات خواهد داد؟

در افق سال ۱۴۵۰ تلاش کردیم وضعیت‌هایی را متصور شویم که در آن‌ها زندگی به سختی در تهران جریان و شهر در آستانه‌ی نابودی قرار دارد…