شهر آینده جایی برای رسیدن به نوآوری از راه طراحی است

لابراتوار نوآوری شهر آینده برای استارت‌آپ‌ها نقش همکار رشد را بازی می‌کند تا بتوانند از تجربیات و داشته‌های طراحان و استراتژیست‌های با تجربه بهره بگیرند و همینطور برای سازمان‌های بزرگ‌تر به عنوان مشاور نوآوری عمل می‌کندتا با شناخت و بکارگیری روند‌های نوآوری، دستاورد‌های جدیدی در مسیر توسعه خود کسب کنند.

شهر آینده؛ جایی برای

  • تجربه

  • نوآوری

  • خلاقیت

تئاتر نوآوری را تعطیل کنید. بیشتر از اینکه به صحنه‌آرایی نیاز باشد به برنامه‌‌ای مشخص نیاز است.

طراحی تجربه کاربری. طراحی سرویس/خدمات. طراحی برهم کنش. طراحی هویت برند. طراحی و مدیریت کمپین. مصورسازی داده. طراحی سامانه. طراحی فرآیند. طراحی نهاد/سازمان. طراحی سیستم‌های پیچیده. مشاوره معماری نرم‌افزار. ساخت نمونه آزمایشی. تهیه‌ی بسته‌ی ارائه‌ی ایده. تهیه‌ی برنامه‌ی بازگشت سرمایه. ارائه‌ی بسته‌ی مطالعه‌ی کاربر/بازار.

طراحی تجربه کاربری. طراحی سرویس/خدمات. طراحی برهم‌کنش. طراحی هویت برند. طراحی و مدیریت کمپین. مصورسازی داده. طراحی سامانه. طراحی فرآیند. طراحی نهاد/سازمان. طراحی سیستم‌های پیچیده. مشاوره معماری نرم‌افزار. ساخت نمونه آزمایشی. تهیه‌ی بسته‌ی ارائه‌ی ایده. تهیه‌ی برنامه‌ی بازگشت سرمایه. ارائه‌ی بسته‌ی مطالعه‌ی کاربر/بازار.

  • هیچ فرمول و متد ثابتی برای رسیدن به نوآوری وجود ندارد!

  • راجع به نوآوری صحبت نکنید اون رو به نمایش بگذارید.

  • اگر دنبال راه‌کار‌های خلاقانه هستید دنبال بهترین نمونه‌های موردی نگردید!

  • برای اینکه کاربران رو بهتر بفهمید باید ایده‌هایی که از قبل  متقاعد شدید که بهترین هستند رو کنار بگذارید!